Intubovat při resuscitaci? Stále nic jasného…

Intubovat při resuscitaci – nebo stačí ventilovat přes masku? V našich krajích je intubace víceméně samozřejmostí, jinde naopak výjimka. Stávající doporučené postupy sice použití tracheální intubace považují za optimální způsob zajištění dýchacích cest, ale současně konstatují, že neexistují žádná přesvědčivá data na podporu toho či onoho způsobu zajištění ventilace. Existuje dokonce několik studií, které (na první pohled překvapivě) prokázaly asociaci tracheální intubace s horším neurologickým výsledkem resuscitace.

Důležité je ale právě to slovo „asociace“, nikoliv „závislost“ – celkem rozumně se totiž dá předpokládat, že horší výsledek u intubovaných je daný zejména tím, že velkou část přeživších s NZO tvoří pacienti s „rychlou“ resuscitací (defibrilací), které se podaří zresuscitovat ještě před intubací, zatímco intubace obvykle znamená, že se resuscitace „na první dobrou nedaří.

Časopis JAMA nyní přináší první velkou randomizovanou studii zaměřenou na rozdíly v kvalitním přežití při zajištění ventilace pomocí tracheální intubace (OTI) vs. za použití standardní obličejové masky. Ani tato dva roky trvající francouzsko-belgická studie ale bohužel jasné rozuzlení nepřinesla – z hlediska dlouhodobého přežívání vyšly oba způsoby rovnocenně (5,3% vs. 5,4% – na naše poměry upřímně řečeno nic moc), statisticky významné rozdíly byly zjištěny ve výskytu problémů při zajištění DC (častěji u OTI), v selhání ventilace a regurgitaci žaludečního obsahu (častěji u masky).

Zdroj: Jabre P. et al. Effect of Bag-Mask Ventilation vs Endotracheal Intubation During Cardiopulmonary Resuscitation on Neurological Outcome After Out-of-Hospital Cerdiorespiratory Arrest. JAMA. 2018;319(8):779-787