Letecká záchranka po 1. lednu 2021- trochu stejně, trochu jinak

Minulý týden vyhlásilo MZd dlouho očekávaný tendr na výběr nových provozovatelů letecké záchranné služby – mimochodem, pokud byste se chtěli přihlásit, tak termín pro podání nabídek je 19.12.2019 10:00 hodin 🙂 (pozn: vzhledem k úpravám ve VŘ byl termín posunut z původního 26.11.2019) .

Rychle shrnuto – z hlediska záchranných služeb tendr nepřináší žádné opravdu zásadní změny, snad s výjimkou rozšíření nočního provozu. Dokumentace ale lépe specifikuje požadavky na budoucí provozovatele, takže případná změna i následný provoz by se měly obejít bez tak dramatických tanečků, jakých jsme byli svědky v roce 2017.

Pár zajímavostí se nicméně v zadávací dokumentaci najde:

 • Zakázka se vypisuje na 8 let – tedy na dvojnásobnou dobu, než stávající kontrakt. Očekávaná hodnota zakázky je 3.8 miliardy Kč (bez DPH) s inflační doložkou.
 • Zadávací dokumentace nepočítá s novými základnami ani s vhodnějším rozmístěním těch současných (poskytování služby je dokonce výslovně navázáno přímo na konkrétní adresu stávajících stanovišť), tj. nepříznivá situace v periferních částech Karlovarského a Zlínského kraje zůstává zakonzervovaná nejméně na dalších 8 let. Výjimkou je Jihočeský kraj, kde se základna vrací z Bechyně na původní místo na letišti Planá u Českých Budějovic.
 • Celá zakázka je rozdělená do 4 částí po 2 stanovištích (BRNO + JIHLAVA, OLOMOUC + OSTRAVA, LIBEREC + HRADEC KRÁLOVÉ a Č. BUDĚJOVICE + ÚSTÍ NAD LABEM). Vždy jedno stanoviště z dvojice (uvedené tučně) je požadováno provozovat v režimu 7/24, druhé v režimu SR-SS + 30 minut. Spolu se stanovišti Praha a Plzeň, kde bude pokračovat v provozování LS PČR resp. AČR ve stávajícím režimu 7/24, bude tedy v ČR 6 stanovišť s nepřetržitým provozem.
 • U stanovišť s režimem 7/24 se očekává použití systémů pro noční vidění (NVIS).
 • U 4 vybraných stanovišť je požadovaná možnost provádění „speciálních činností“ (formou jeřábování nebo podvěsu – HHO/HEC) – jde o stanoviště OSTRAVA, HRADEC KRÁLOVÉ, Č. BUDĚJOVICE a ÚSTÍ NAD LABEM. Spolu se stávající službou HZS bude tedy možnost zajištění těchto činností k dispozici na šesti místech v ČR. V této šestici ovšem překvapivě a paradoxně chybí jediné „horské“ stanoviště Liberec, kde, pokud bychom se oprostili od striktní „krajovosti“, se zdá být objektivní potřeba těchto činností největší.
 • Nasazené vrtulníky musí mít maximální vzletovou hmotnost 3.175 kg. Pokud jste se tedy těšili na to, že by třeba alespoň „noční/slaňovací“ stanoviště mohla být „někdy do budoucna“ vybavena asi nejlepším aktuálně dostupným vrtulníkem pro LZS EC-145, nechte si na dalších 8 let zajít chuť. EC-145 totiž požadovanou MTOW překračuje a použít vrtulník s lepším parametrem je – poněkud paradoxně – zakázáno…
 • U jednotlivých stanovišť se předpokládá poměrně významně rozdílný nálet hodin po dobu kontraktu (od 2.500 v Ústí po 4.800 v Brně).
 • Uchazeč musí doložit činnost v HEMS v rozsahu nejméně 1.200 hodin v posledních 3 letech.
 • Uchazeč musí doložit jména nejméně pěti česky hovořících pilotů, schopných komunikovat česky i ve stresových situacích.
 • Zadání zahrnuje i čtyřměsíční lhůtu před zahájením kontraktu na secvičení potřebné součinnosti.
 • Uchazeč se zavazuje zúčastnit se součinnostních cvičení v rozsahu až 30 hodin ročně (10 hodin vždy + 10 hodin při nočním provozu + 10 hodin u speciálních činností).
 • Jediným kritériem výběrového řízení je nabídková cena, sestávající ze součtu ceny za pohotovost, ceny za letové hodiny a ceny za zaškolení personálu před zahájením provozu, samozřejmě za dodržení podmínek daných zadávací dokumentací, ale také Věstníkem MZ ČR 8/2019.
 • Návrh smlouvy obsahuje i řadu pokut, mimo jiné např. pokutu 50.000 Kč + 10.000 za každou započatou hodinu prodlení při výpadku služby nad 12 hodin a 500.000 Kč denně při nedodržení povinnosti držet na stanici pohotovost.

Souhrn očekávané situace od 1.1.2021 představuje následující mapka:

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz