Lokalizace bolesti na hrudi nemá žádný prognostický význam

Diferenciální diagnostika bolestí na prsou je jedním z největších oříšků „terénní“ medicíny a týká se tedy samozřejmě i záchranných služeb. Co nejspolehlivější diferenciace pacientů se závažným onemocněním (zejména s akutní koronární příhodou) od „těch ostatních“ by měla zásadní pozitivní systémové důsledky na práci operačních středisek, výjezdových skupin i urgentních příjmů.Jednou z často tradovaných charakteristik je lokalizace bolesti – „správná“ koronární bolest je specifická tím, že sídlí za hrudní kostí a šíří se do levého ramene. Autoři Bösner a spol. se rozhodli ověřit, do jaké míry je tato „tradice“ pravdivá. S tímto cílem vyhodnotili mapy bolesti na hrudi u 1212 po sobě jdoucích pacientů, kteří navštívili některé ze 74 center primární péče v Německu. Nezávislý panel expertů dále po šesti měsících rozhodl, jaká byla nejpravděpodobnější skutečná příčina potíží pacienta, Statisticky zpracované a graficky velmi pěkně demonstrované výsledky dokládají, žeskupina pacientů s bolestí na hrudi kardiálního původu se ničím neodlišuje od pacientů se všemi ostatními příčinami této bolesti a lokalizace bolesti ńa hrudi tudíž nemá žádný diferenciálně-diagnostický přínos.

Zdroj: Bösner S. et al. Chest Pain in primary care: Is the Localization of Pain Diagnostically Helpful in the Critical Evaluation of Patients? BMC Fam Pract. 2013;14(154)