Sjezd ČLK trvá na dostupnosti lékaře do 20 minut od zavolání

„Sjezd ČLK trvá na důsledném dodržování zákona o zdravotnické záchranné službě, zejména pak na parametru dostupnosti zdravotnické záchranné služby, včetně lékaře, pokud toto vyžaduje konkrétní situace, do 20 minut kdekoliv v ČR 24 hodin denně. Sjezd ČLK upozorňuje, že omezení dostupnosti lékaře v systému ZZS je porušením zákona.“ Při vší úctě k České lékařské komoře a k jejímu sjezdu si dovolím podotknout, že vykladačem zákona je ministerstvo zdravotnictví a v případě sporu potom soud. Já například v zákoně o ZZS nic takového napsané nevidím. O tom, jak promyšlené je tohle stanovisko, svědčí už jenom formulace „kdekoliv v ČR“. Moc by mě zajímalo, jak (a za jakou cenu) si „sjezd ČLK“ představuje praktické naplnění této představy v odlehlejších místech (a zdaleka se nebavíme jenom o pověstném „infarktu na Sněžce“) a jaké má v ruce argumenty k představě, že právě tohle je cesta ke světlejším zítřkům naší země. Zdalipak někdy vyplave na povrch, kdo má v tomhle „pokrokovém“ pohledu na fungování záchranky prstíky?

Zdroj: Usnesení XXVII. sjezdu delegátů ČLK, Tempus medicorum, prosinec 2013, 8-11.