Sjezd ČLK trvá na dostupnosti lékaře do 20 minut od zavolání

„Sjezd ČLK trvá na důsledném dodržování zákona o zdravotnické záchranné službě, zejména pak na parametru dostupnosti zdravotnické záchranné služby, včetně lékaře, pokud toto vyžaduje konkrétní situace, do 20 minut kdekoliv v ČR 24 hodin denně. Sjezd ČLK upozorňuje, že omezení […]