Z deníčku soudního znalce: právo a etika při nedostatku zdrojů k zajištění péče

Stupňující se zatížení akutní lůžkové péče, ale i záchranných služeb, nutí k úvahám, co dál, až budou vyčerpány stávající kapacity zdravotní péče včetně připravovaných rezerv. Zdravotnický systém samozřejmě je mentálně i legislativně připravený na poskytování pomoci, nikoliv její neposkytování. I […]