Paříž a resuscitace v době COVIDové

Je jasné, že „covidové nastavení“ společnosti má z řady důvodů zásadní dopady na poskytování běžné zdravotní péče, tu přednemocniční nevyjímaje. První zprávy na toto téma se začínají objevovat v odborných časopisech. V časopise Resuscitation je například připravena k tisku krátká […]