„Zlatá hodina“ u pacientů se závažným traumatem – realita, nebo mýtus?

Koncept „zlaté hodiny“ je považován za jeden ze stěžejních kamenů ošetření pacienta se závažným traumatem již více, než 30 let. Vycházel z odhadu, že 60 minut je zhruba ten čas, po který je zdravý organizmus schopen více či méně kompenzovat […]