TANR u pacientů bez zástavy oběhu

Poměrně průlomovou práci a téma bezpečnosti telefonicky asistované neodkladné resuscitace přináší lednová Circulation. Autoři Whiteová a spol. ze známého King County ve státe Washington vyhodnotili celkem 1700 událostí, během kterých byla zahájena telefonicky asistovaná resuscitace.  U 938 pacientů skutečně šlo o zástavu, u zbývajících 762 o zástavu nešlo a z nich vyla ve 313 případech skutečně zahájena laická nepřímá masáž. 247 z těchto pacientů se podařilo kontaktovat nebo jinak získat bližší údaje o jejich zdravotním stavu a bylo zjištěno, že pouze 6 z nich utrpělo nějaké zranění, které by bylo možné dávat do souvislosti s nepřímou masáží (4x suspektní nebo prokázaná fraktura žebra, fraktura lopatky, klíční kosti a lehké tracheální krvácení bez nutnosti další léčby), 29 pacientů cítilo bolest či diskomfort na hrudním koši. Nebylo zjištěno žádné poranění vnitřních orgánů. A jaké byly diagnózy „omylem“ resuscitovaných? Podle očekávání šlo zejména o pacienty opilé či intoxikované drogami, dále o pacienty s křečovým onemocněním, kolapsem, cévní mozkovou příhodou a hypoglykémií.

Zdroj: White L. et al. Dispatcher-Assisted Cardiopulmonary Resuscitation – Risk for Patients Not in Cardiac Arrest. Circulation 2010;121;91-97