Když infarkt, tak ráno

Velmi zajímavou multicentrickou studii o souvislostech akutního infarktu myokardu s ST elevacemi a zástavy oběhu publikují autoři Salah a spol. v srpnovém čísle European Heart Journal of Acute and Cardiovascular Care. Autoři provedli analýzu přes 24.000 STEMI ze 60 nemocnic v Belgii a dospěl k následujícím zajímavostem:

  • Zástava oběhu postihla 10,8% pacientů se STEMI, střední čas od nástupu bolesti do zástavy oběhu byl 65 minut s typickým rozmezím (50% případů) do 30 do 135 minut.
  • Celková nemocniční mortalita na STEMI byla 3,7%, ovšem u resuscitovaných pacientů to bylo přes 30%.

Z praktického hlediska je pro přednemocniční péči asi nejpodstatnější ony rizikové faktory – u pacientů, kteří je splňují, je potřeba být opravdu „ve střehu“, a to jak při stanovení priority výzvy, tak při vlastním ošetřování.

Poznámka OF: Co se týká komplikací, zejména zástav oběhu, není ze studie jasné, nakolik je jejich výskyt skutečně závislý na čase, kdy k infarktu dojde (zda jsou „ranní“ infarkty skutečně bezpečnější samy o sobě), nebo zda jde o důsledek možné ztížené dostupnosti PCI v „popracovní“ době.

Zdroj: Slah M. et al. Vulnerability to cardiac arrest in patients with ST elevation myocardial infarction: Is it time or patient dependent? Results from a nationwide observational study. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2019 Aug 27:2048872619872127. doi: 10.1177/2048872619872127.

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz