Když infarkt, tak ráno

Velmi zajímavou multicentrickou studii o souvislostech akutního infarktu myokardu s ST elevacemi a zástavy oběhu publikují autoři Salah a spol. v srpnovém čísle European Heart Journal of Acute and Cardiovascular Care. Autoři provedli analýzu přes 24.000 STEMI ze 60 nemocnic […]