PNP u pacientů s vrozenými krvácivými chorobami – nový doporučený postup

Řídké, ale závažné – tak jde popsat krvácivé příhody hemofiliků, se kterými se lze setkat v přednemocniční péči. Několik let trvající snaha o to, aby i péče o tyhle pacienty dostala řád a standardní úroveň nyní vyústila ve vydání společného doporučení, přesněji „Mezioborového stanoviska pro přístup k pacientům s hemofilií a von Willebrandovou chorobou v přednemocniční péči„.

Stanovisko je k dispozici ZDE, jeho stručné shrnutí ve formě letáčku „Nejdřív faktor!“ je ZDE na webu v rubrice TAHÁKY DO VÝJEZDOVÝCH DESEK.

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz