Hemofilie a záchranná služba: „nejdřív faktor“!

Problematice pacientů s hemofilií se v posledních měsících dostává poměrně značné pozornosti. I když v celé ČR jde asi o 2.000 osob, což se může, ve srovnání s jinými chorobami, jevit jako „zanedbatelné množství“, navíc těžkou formou některého z této […]