Statistiky záchranných služeb za rok 2017 uveřejněny

Asociace zdravotnických záchranných služeb zveřejnila na svém webu první část statistik za rok 2017. Vyplývá z nich, že za posledních 10 let se počet výjezdů ZZS v ČR zvýšil z cca 730.000 (2008) na 1,1 mil. v roce 2017.

Výjezdová činnost ZZS v ČR – zdroj: AZZS ČR

Ač je toto sdělení na stránkách Asociace doprovázeno poměrně dramaticky stoupajícím grafem, při podrobnějším pohledu to není zase taková hrůza – znamená to průměrný meziroční nárůst cca o 4,8 % (on ten graf má uříznutý spodek, aby vypadal strašidelně – klasická finta z první kapitoly příručky „Jak lhát se statistikou“ 🙂 ).

Navíc je potřeba vědět, že Asociace stále počítá výjezdy a nikoliv události, tj. z velké části šel ten vzestup na vrub zavádění rendez-vous systému v řadě krajů (v RV systému zahrnuje jedna událost obvykle 2 výjezdy – RZP a RV). V posledních dvou letech, kdy už je zavádění většinou dokončeno, přibývaly výjezdy ročně v průměru o pouhé cca 1%. Mezitím se samozřejmě zvyšoval i počet výjezdových skupin, takže průměrný počet výjezdů na posádku vzrostl za posledních 10 let z 4,2 na 5,1 / 24 hodin.

Není také od věci připomenout si, kolik to všechno stojí – podle dat z roku 2016 byla suma rozpočtů záchranných služeb větší než 6 miliard CZK (bez LZS) a náklady na jeden výjezd tak v průměru vychází cca na 5,500 Kč. Je ale naopak nutné dodat, že velká část této sumy se vrací zpět do státní kasy ve formě odvodů a daní.