Update GL 2015: adrenalin při nedefibrilovatelém rytmu nově co nejdříve

V prosincové Resuscitation vychází pravidelný roční update resuscitačních doporučení (ano, pětileté cykly už nejsou dogma, jednotlivá doporučení jsou aktualizována 1x ročně, v pětiletém cyklu se budou vydávat kompletní souhrny, výukové materiály atd.).

Update s týká konkrétních otázek v řadě oblastí, od telefonické resuscitace až po první pomoc. Ze změn významných pro běžnou praxi vybírám:

  • Podání adrenalinu: pokud zachycen nedefibrilovatelný rytmus, měl by být adrenalin nově podán CO NEJDŘÍVE. V případě defibrilovatleného rytmu by měl být podáván podle stávajících doporučení.
  • Zajištění dýchacích cest: u DOSPĚLÝCH jsou stále považované za rovnocenné dýchání maskou a ambuvakem i pokročilé metody zajištění dýchacích cest tracheální intubací nebo supraglotickou pomůckou (což ale úplně nejnovější informace moc nepodporují, pozn. OF). Z pokročilých metod je doporučeno použití tracheální intubace jen tam, kde je k tomu personál dobře vycvičený, jinak by měly dostat přednost supraglotické pomůcky. U resuscitace DĚTÍ je, s ohledem na malou praxi většiny poskytovatelů v pokročilém zajištění dýchacích cest, obecně doporučeno přednostně používat ventilaci ambuvakem a maskou.
  • V rámci první pomoci u presynkopálního stavu jsou doporučeny manévry, založené na zvýšení tonusu svalů – zejména „zatnutí“ svalů (lépe dolních) končetin, případně dřep. Naopak manévry spojené se změnou polohy (např. „protišoková poloha“), případě snaha o rychlou rehydrataci, nemají vědecky podloženou oporu.

Fulltext aktualizace je k dispozici ZDE.

Zdroj: Soar, Jasmeet et al. 2019 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Resuscitation, Volume 145 (2019), 95 – 150