Dvěstě v městě podruhé – tentokrát v praxi…

Jsou situace, o kterých není otázka ZDA nastanou, ale jen KDY nastanou. Je ale opravdu „hloupá“ náhoda, když k vážné nehodě brněnské sanitky, tentokrát zachycené i na videu, dojde ani ne 2 týdny od zveřejnění článku o tom, jak zrovinka někteří brněnští záchranáři, navzdory platným pokynům vedení, chtějí přidat plyn“

No tak ho teda přidali.

Video toho, jak to dopadne, když si to sanita přihasí nejmíň šedesátkou na červenou do velké křižovatky, najete ZDE. Jediná pozitivní zpráva je ta, že podle prvotních informací nikdo neutrpěl vážnější zranění. Velká, obrovská klika.

Myslím, že dalších komentářů netřeba.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích – § 41:

(1) Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení (dále jen „vozidlo s právem přednostní jízdy“), není povinen dodržovat § 4 písm. c), § 5 odst. 1 písm. f), g) a h), § 6 odst. 5 a 6, § 7 odst. 1 písm. b), § 11, § 12 odst. 1, 2, 4, 5 a 6, § 13 až 17, § 18 odst. 2, 3, 4 a 8, § 19 odst. 2 a 3, § 20, § 21 odst. 2, 3 a 4, § 22, 23, § 24 odst. 3 a 4, § 25 odst. 1, 2, 3, 4, 5, § 26 odst. 3, § 27, § 28 odst. 2, 3 a 5, § 31, § 32 odst. 6, § 35, § 36 odst. 1 a 2 a § 39 odst. 4 a 5; je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.