INFO PRO ZDRAVOTNÍKY v souvislosti se SARS-CoV-2

Na této stránce jsou uvedené odkazy na relevantní oficiální materiály MZ a doporučení odborných společností ve vztahu k medicíně prvního kontaktu, tj. zejména PNP a PL

Mimořádné opatření MZ práce zdravotníků v karanténě (akt. 2.9.2020)

Postupy pro PNP

Postupy pro akutní péči

Doporučení EVMS (Eastern Virginia Medicel School) – trvale aktualizovaná

Schéma postupu rozhodování o poskytnutí péče v případě nedostatku zdrojů (akt. 10/2020)

Postupy pro praktické lékaře

ALGORITMUS TESTOVÁNÍ

Základní schéma managementu COVID pro PL pro DOSPĚLÉ (akt. 10/2020)

Doporučený postup u onemocnění COVID 19 pro PL pro dospělé (akt. 10/2020)

Management akutních onemocnění v ambulancích praktických lékařů
pro děti a dorost v době pandemie onemocnění COVID-19
(akt. 10/2020)

Doporučený postup k managementu u akutních
onemocnění v průběhu pandemie COVID19 pro dětské PL
(akt. 9/2020)

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz