INFO PRO ZDRAVOTNÍKY v souvislosti se SARS-CoV-2

Na této stránce jsou uvedené odkazy na relevantní oficiální materiály MZ a doporučení odborných společností ve vztahu k medicíně prvního kontaktu, tj. zejména PNP a PL

(c) Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz